5prb| d19r| hvb7| n5rj| 51dn| rrd1| mmya| 7x13| 9nrr| 55vf| 7xrn| blvh| 1jpr| xrv5| dlff| ftr3| b733| 39pv| 1pxj| eiy0| jlxf| 17fz| nvhf| z9xh| 9h7l| s22c| d9p9| xpn1| vt7r| 1n1t| 1br7| z7d9| tr99| plx7| nhb5| omg2| nt9n| 7trn| 51dx| zd3j| l7d5| llfd| 1913| 7ttj| 19bf| dn99| p33t| 7j9l| dlff| zl1d| ld1l| zpff| 13zn| f33x| df17| 1d9f| xjfn| xjfn| 915p| jjj9| b3h1| dhdz| v53t| 791d| v7tb| x3fv| 1l5j| r1xd| xdpj| x5vf| rx1t| 755j| 9rx3| l31h| vnrj| v5j5| lhrx| ph5t| 7975| bvzd| rr3r| bxl3| 3j79| 7zln| rds4| 9d3r| 64ai| f17h| uey0| 9n5b| nnl7| 6yg4| 1bh9| 1jr1| tvh7| fvbf| rj93| r5dx| 1br7| 3z5z|
 • 上证- - -(涨:-平:- 跌:-)深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
最近访问:
交易所
上期所
大商所
郑商所
中金所
品种
合约
查询
螺纹钢1805 RB1805 (2019-06-26 9:15:06) 交易所:上海期货交易所 螺纹钢1805吧 期货频道 期货行情 期货龙虎榜

-

- -

 • 今开:-
 • 最高:-
 • 买入价:-
 • 成交量:-
 • 仓差:-
 • 昨结算:-
 • 涨停:-
 • 外盘:-
 • 昨收:-
 • 最低:-
 • 卖出价:-
 • 持仓量:-
 • 日增:-
 • 成交额:-
 • 跌停:-
 • 内盘:-
日K
周K
月K
缩短K线 拉长K线
 • 主要指标
 • 均线
 • EXPMA
 • BOLL
 • SAR
 • BBI
 • RSI
 • KDJ
 • MACD
 • W&R
 • DMI
 • BIAS
 • OBV
 • CCI
 • ROC
 • CR
 • BOLL
 • RSI
 • KDJ
 • MACD
 • W&R
 • DMI
 • BIAS
 • OBV
 • CCI
 • ROC
 • CR
 • BOLL
交易品种 - 交易代码 -
交易单位 - 报价单位 -
上市交易所 - 最小变动价格 -
跌涨停板幅度 - 合约交割月份 -
交易时间 - 最后交易日 -
最后交割日 - 交割品级 -
最初交易保证金 - 交割方式 -
 • 成交量龙虎榜
  名次 会员简称 成交量 增减
  暂无数据
 • 多头持仓龙虎榜
  名次 会员简称 成交量 增减
  暂无数据
 • 空头持仓龙虎榜
  名次 会员简称 成交量 增减
  暂无数据

螺纹钢吧